ΑΡΘΡΑ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ DR. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ


1.   Obstetric hysterectomy: a review of cases over 16 years.
Christopoulos P, Hassiakos D, Tsitoura A, Panoulis K, Papadias K, Vitoratos N.
J Obstet Gynaecol. 2011;31(2):139-41.

2.   Laparoscopic sacrocolpopexy to treat prolapse of the neovagina created by vaginal dilation in rokitansky syndrome.
Christopoulos P, Cutner A, Vashisht A, Creighton SM.
J Pediatr Adolesc Gynecol. 2011 Apr;24(2):e33-4. Epub 2010 Dec 3.

3.   Peroxisome proliferator-activated receptor-γ and -δ polymorphisms in women with polycystic ovary syndrome.
Christopoulos P, Mastorakos G, Gazouli M, Deligeoroglou E, Katsikis I, Diamanti-Kandarakis E, Panidis D, Creatsas G.Ann N Y Acad Sci. 2010 Sep;1205:185-91. doi: 10.1111/j.1749-6632.2010.05647.x.

4.   Study of association of IRS-1 and IRS-2 genes polymorphisms with clinical and metabolic features in women with polycystic ovary syndrome. Is there an impact?
Christopoulos P, Mastorakos G, Gazouli M, Deligeoroglou E, Katsikis I, Diamanti-Kandarakis E, Panidis D, Creatsas G.Gynecol Endocrinol. 2010 Sep;26(9):698-703.

5.   Maternal and umbilical resistin levels do not correlate with infant birth weight either in normal pregnancies and or in pregnancies complicated with gestational diabetes.
Vitoratos N, Dimitrakaki A, Vlahos NF, Gregoriou O, Panoulis K, Christopoulos P, Creatsas G.
J Matern Fetal Neonatal Med. 2010 Sep;23(9):1019-23.

6.   Creation of a neovagina after Creatsas modification of Williams vaginoplasty for the treatment of 200 patients with Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome.
Creatsas G, Deligeoroglou E, Christopoulos P.
Fertil Steril. 2010 Oct;94(5):1848-52. Epub 2009 Nov 25.

7.   The role of genes in the development of Mullerian anomalies: where are we today?
Christopoulos P, Gazouli M, Fotopoulou G, Creatsas G.
Obstet Gynecol Surv. 2009 Nov;64(11):760-8. Review.

8.   Working conditions survey and trainees situation: new approach to auditing the situation of European trainees in obstetrics and gynaecology ten years later.
Rodríguez D, Christopoulos P, Martins N, Pärgmäe P, Werner HM.
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2009 Dec;147(2):130-4. Epub 2009 Oct 12.

9.   Creatsas modification of Williams vaginoplasty: more than 20 years of experience.
Creatsas G, Christopoulos P.

Fertil Steril. 2009 Dec;92(6):e61; author reply e62. Epub 2009 Oct 12. No abstract available.

10.   The role of genes in the polycystic ovary syndrome: predisposition and mechanisms.
Deligeoroglou E, Kouskouti C, Christopoulos P.

Gynecol Endocrinol. 2009 Sep;25(9):603-9. Review.

11.   Anxiety and depression in adolescents with polycystic ovary syndrome and Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome.
Laggari V, Diareme S, Christogiorgos S, Deligeoroglou E, Christopoulos P, Tsiantis J, Creatsas G.
J Psychosom Obstet Gynaecol. 2009 Jun;30(2):83-8.

12.   Human papilloma virus molecular profile and mechanisms of cancerogenesis: a review.
Deligeoroglou E, Christopoulos P, Aravantinos L, Papadias K.
Eur J Gynaecol Oncol. 2009;30(2):128-32. Review.

13.   Proceedings of the XVII and XVIII European meeting of trainees in obstetrics and gynaecology: moving towards European training in obstetrics and gynaecology.
Nogueira NM, Christopoulos P, Rodriguez D, Macsali F, Pärgmäe P, Werner HM.
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2009 Jul;145(1):27-31. Epub 2009 May 20.

14.   Early breast cancer diagnosis in Europe, 2007: disastrous exceptions exist.
Zografos GC, Zagouri F, Sergentanis TN, Domeyer PJ, Christopoulos P, Bramis J.
Breast J. 2009 Jan-Feb;15(1):101. No abstract available.

15.   Noncanalized horns of uterus didelphys with prolapse: a unique case in a young woman.
Christopoulos P, Deligeoroglou E, Liapis A, Agapitos E, Papadias K, Creatsas G.
Gynecol Obstet Invest. 2009;67(3):183-6. Epub 2008 Dec 18.

16.   Genetic variants in TCF7L2 and KCNJ11 genes in a Greek population with polycystic ovary syndrome.
Christopoulos P, Mastorakos G, Gazouli M, Panidis D, Deligeoroglou E, Katsikis I, Papadias K, Diamandi-Kandarakis E, Creatsas G. Gynecol Endocrinol. 2008 Sep;24(9):486-90.

17.   Human papilloma virus: diagnostic, treatment and preventive issues.
Christopoulos P, Deligeoroglou E, Papadias K, Creatsas G.
Akush Ginekol (Sofiia). 2008;47(1):35-8. Review.

18.   Human papilloma virus in adolescence.
Christopoulos P, Papadias K, Panoulis K, Deligeoroglou E.
Clin Exp Obstet Gynecol. 2008;35(4):248-51.

19.   Tendency of sexual and contraceptive behaviour among Greek Youngsters: A comparison between 2003 and 2007 studies.
Christopoulos P, Deligeoroglou E, Salakos N, Bacalianou K, Papadias K, Creatsas C
Eur J Contracep Repr. 2008;13 (Suppl 2), p.62-63, # P 028.

20.   Greek Family Planning Association: “Young – Friendly” health services.
Salakos N, Bacalianou K, Iavazzo C, Paltoglou G, Christopoulos P, Deligeoroglou E, Papadias K.
Eur J Contracep Repr. 2008;13 (Suppl 2), p.173-174, # P 227.

21.   Colpopoiesis in 170 MRKH cases using the Creatsas vaginoplasty.
Deligeoroglou E, Christopoulos P, Papadias C, Creatsas G.
Acta Obstet Ginecol Port. 2008; (Suppl. 1), p. 83, # 332.

22.   Genital mycoplasmas as cause of vaginal discharge in non-sexually active young females.
Christopoulos P, Deligeoroglou E, Baka S, Papadias C, Creatsas G.
Acta Obstet Ginecol Port. 2008; (Suppl. 1), p. 83-84, # 335.

23.   Effectiveness and tolerance rates of the HPV quadrivalent prophylactic vaccine: the Greek investigation.
Christopoulos P, Deligeoroglou E, Fotaki P, Papadias C, Creatsas G.
Acta Obstet Ginecol Port. 2008; (Suppl. 1), p. 115, # 339.

24.   Initiation of sexual activity and use of contraception among youngsters in Greece.
Christopoulos P, Deligeoroglou E, Salakos N, Bakalianou C, Papadias C.
Acta Obstet Ginecol Port. 2008; (Suppl. 1), p. 145, # 338.

25.   Maternal serum adiponectin and insulin resistance during the third trimester in women with gestational diabetes and normal controls.
Vitoratos N, Deliveliotou A, Christopoulos P, Botsis D, Papadias C.
Acta Obstet Ginecol Port. 2008; (Suppl. 1), p. 209, # 344.

26.   Clinical experience of five fetal ovarian cysts: diagnosis and follow-up.
Hassiakos D, Papakonstantinou K, Botsis D, Vitoratos N, Christopoulos P, Papadias C.
Acta Obstet Ginecol Port. 2008; (Suppl. 1), p. 209, # 348.

27.   Psychological and behavioural aspects of patients with Turner syndrome from childhood to adulthood: a review of the clinical literature.
Christopoulos P, Deligeoroglou E, Laggari V, Christogiorgos S, Creatsas G.
J Psychosom Obstet Gynaecol. 2008 Mar;29(1):45-51. Review.

28.   Adnexal torsion in the 10th week of a twin gestation.
Christopoulos P, Vitoratos N, Chassiakos D, Panoulis K, Papadias K.
J Obstet Gynaecol. 2007 Jul;27(5):519-20.

29.   Genital mycoplasmas in non-sexually active young females with vaginal discharge.
Christopoulos P, Deligeoroglou E, Papadias K.
Int J Gynaecol Obstet. 2007 Apr;97(1):49-50. Epub 2007 Feb 16. No abstract available.

30.   Protection of maternity in Greece and the E.U: A comparison analysis.
Salakos N, Christopoulos P, Deligeoroglou E, Roupa Z, Sotiropoulou P, Papadimitriou P.
Journal of Reproduction and Contraception. 2007;18(1):49-60.

31.   Maternal age and the duration of the second stage of labor.
Papadias K, Christopoulos P, Deligeoroglou E, Vitoratos N, Makrakis E, Kaltapanidou P, Tsoukas A, Creatsas G.
Ann N Y Acad Sci. 2006 Dec;1092:414-7.

32.   Immunohistochemical investigation of secretory component and s-IgA in normal and neoplastic tissues of the female genital system.
Papadias K, Grigoriou O, Christopoulos P, Grammatikakis I, Pafiti A, Creatsas G.
Gynecol Endocrinol. 2006;22 (suppl 1), p. 256, # P 166.

33.   Immunohistochemical investigation of the expression of growth hormone-releasing hormone (GHRH) in endometrioid endometrial adenocarcinomas.
Papadias K, Hadjistamou-Kiari J, Grigoriou O, Christopoulos P, Grammatikakis I, Pafiti A.
Gynecol Endocrinol. 2006;22 (suppl 1), p. 257, # P 167.


34.   Immunohistochemical characteristics of malignant neoplasms arising in endometriosis.
Papadias K, Kairi–Vassilatou E, Christopoulos P, Grammatikakis I, Grigoriou O, Pafiti A.
Gynecol Endocrinol. 2006;22 (suppl 1), p. 257, # P 168.

35.   Mode of delivery  and  perinatal mortality in small  newborn  infants (< 1500 gr).
Papadias C, Vitoratos N, Grigoriou O, Grammatikakis O, Christopoulos P, Creatsas G.
Gynecol Endocrinol. 2006;22 (suppl 1), p. 289, # P 233.

36.   Comparison of the accuracy of hysterosalpingography versus hysteroscopy in evaluating women with recurrent pregnancy loss.
Papadias K, Konidaris S, Makrakis E, Vitoratos N, Dendrinos S, Christopoulos P, Grammatikakis I, Grigoriou O.
Gynecol Endocrinol. 2006;22 (suppl 1), p. 292, # P 239.

37.   Myomectomy during cesarean section: a safe procedure?
Hassiakos D, Christopoulos P, Vitoratos N, Xarchoulakou E, Vaggos G, Papadias K.
Ann N Y Acad Sci. 2006 Dec;1092:408-13.

38.   Contraception in adolescence.
Deligeoroglou E, Christopoulos P, Creatsas G.
Ann N Y Acad Sci. 2006 Dec;1092:78-90. Review.

39.   Menstrual disorders during adolescence.
Deligeoroglou E, Tsimaris P, Deliveliotou A, Christopoulos P, Creatsas G.
Pediatr Endocrinol Rev. 2006 Jan;3 Suppl 1:150-9. Review.

40.   Tension-free vaginal tape for elderly women with stress urinary incontinence.
Liapis A, Bakas P, Christopoulos P, Giner M, Creatsas G.
Int J Gynaecol Obstet. 2006 Jan;92(1):48-51. Epub 2005 Oct 25.

41.   A unique case of descending salpingitis and functioning endometrium in a Müllerian remnant in a woman with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome.
Deligeoroglou E, Christopoulos P, Creatsas G.
Fertil Steril. 2005 May;83(5):1547-8.

42.   Protection of childhood in Greece.
Deligeoroglou E,  Christopoulos P, Salakos N, Roupa Z, Sotiropoulou P, Papadimitriou P.
Journal of Reproduction and Contraception. 2005;16(1) :187-192.

43.   Ultrasound imaging to evaluate Creatsas vaginoplasty.
Botsis D, Deligeoroglou E, Christopoulos P, Aravantinos L, Papagianni V, Creatsas G.
Int J Gynaecol Obstet. 2005 Apr;89(1):31-4.

44.   Pregnancy and abortion in greek adolescent gynecologic clinics.
Deligeoroglou E, Christopoulos P, Creatsas G.
Akush Ginekol (Sofiia). 2004;43 Suppl 4:37-40.

45.   Infections of the lower female genital tract during childhood and adolescence.
Deligeoroglou E, Salakos N, Makrakis E, Chassiakos D, Hassan EA, Christopoulos P.
Clin Exp Obstet Gynecol. 2004;31(3):175-8. Review.

46.   Development of leiomyomas on the uterine remnants of two women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome.
Deligeoroglou E, Kontoravdis A, Makrakis E, Christopoulos P, Kountouris A, Creatsas G.
Fertil Steril. 2004 May;81(5):1385-7.

47.   Laparoscopic treatment of women in their reproductive age with pelvic inflammatory disease.
Deligeoroglou E, Kondoravdis A, Koutoukos I, Christopoulos P, Giannaris D, Kondoravdis N.
La Rivista Italiana di Ostetricia e Ginecologia. 2004;1(4):45-48.

48.   Sexual behavior between Greek adolescents.
Deligeoroglou E, Christopoulos P, Eleftheriadis M, Deliveliotou A, Creatsas G.
Eur J Contracep Repr. 2004;9, (Suppl 1), p. 177, # P253.

49.   Pregnancy and abortion rates in Greek adolescent health clinics.
Deligeoroglou E, Christopoulos P, Deliveliotou A, Creatsas G.
Eur J Contracep Rep. 2004 ;9, (Suppl 1), p. 179, # P254.

50.   Prostaglandins and dysmenorrhea after treatment with oral contraceptives.
Deligeoroglou E, Salakos N, Grammatikakis I, Christopoulos P, Grigoriou O, Kouskouni E,  Creatsas G.
Gynecol Endocrinol. 2004;18 (suppl 1), p. 180, # SS56.

51.   Tendency of sexual and contraceptive behaviour among Greek youngsters: a comparison between 2003 and 2007 studies.
Christopoulos P, Deligeoroglou E, Salakos N, Bacalianou K, Papadias K, Creatsas C.
Eur J Contracep Repr.

52.   Greek family planning association:  young – friendly health services.
Salakos N, Bacalianou K, Iavazzo C, Paltoglou G, Christopoulos P, Deligeoroglou Ε, Papadias K.
Eur J Contracep Repr.

53.   Παρουσίαση περίπτωσης ασθενούς με σχιζοφρένεια παρανοειδούς τύπου και σύνδρομο Rokitansky.
Δασκαλοπούλου Ε.Γ, Μέλλιου Ε, Βαλσαματζής Γ, Κρεατσάς Γ, Χριστόπουλος Π, Σολδάτος Κ.
Ψυχιατρική . 2006;17 (Παράρτημα 1): p. 240, # ΑΑ-22.

54.   Επίπεδα  της ομοκυστεΐνης στο πλάσμα γυναικών με σακχαρώδη διαβήτη κύησης.
Βιτωράτος Ν, Παπαδιάς Κ, Πανουλής Κ, Χριστόπουλος Π, Κρεατσάς Γ.  
Περιγεννητική Ιατρική και Νεογνολογία. 2007:2(1);12.

55.   Οξεία σκωληκοειδίτιδα και κύηση: αναδρομική μελέτη εξαετίας.
Χιντιπάς Η, Βραχνής Ν, Χριστόπουλος Π, Βιτωράτος Ν, Μπότσης Δ.
Περιγεννητική Ιατρική και Νεογνολογία. 2007:2(1);153.

56.   Τερατώματα ωοθήκης: κλινικό-παθολογοανατομική μελέτη 97 περιπτώσεων.
Παπαδιάς K, Κοντογιάννη-Κατσαρού K, Αργείτης I, Χριστόπουλος Π, Γρηγορίου Ο, Κόνδη-Παφίτη Α.
Εφηβ Γυν Αναπ Εμμην. 2005;17(4):285-289.

57.   Εξωωοθηκικά Μυλλέρειου τύπου κυστικά νεοπλάσματα της γυναίκας.  
Παπαδιάς Κ, Δανιηλίδου Κ, Αργείτης Ι, Χριστόπουλος Π, Σαλάκος Ν, Κόνδη-Παφίτη Α.
Εφηβ Γυν Αναπ Εμμην. 2006;18(2); 69-74.

58.   Αγγειοκεράτωμα αιδοίου: μια σπάνια καλοήθης εξεργασία που μακροσκοπικά μιμείται καρκίνωμα.
Παπαδιάς Κ, Κοντογιάννη Α, Χριστόπουλος Π, Αργείτης Ι, Γρηγορίου Ο, Κόνδη-Παφίτη Α.
Εφηβ Γυν Αναπ Εμμην. 2006;18(1):29-32.

59.   Ψυχολογική και κοινωνική λειτουργικότητα εφήβων με σύνδρομο Turner: από την παιδική ηλικία στην εφηβεία.
Χριστόπουλος Π, Λάγγαρη Β, Δεληγεώρογλου Ε, Χριστογιώργος Σ, Παπαδιάς Κ.
Εφηβ Γυν Αναπ Εμμην. 2007;19(2):129-137.

60.   Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων: Διάγνωση, πρόληψη και θεραπευτικά πρωτόκολλα.
Χριστόπουλος Π, Ταβερναράκης Γ, Δεληγεώρογλου Ε, Παπαδιάς Κ.
Εφηβ Γυν Αναπ Εμμην. 2007;19(2):139-145.

61.   HPV: στοιχεία επιδημιολογίας και μοριακής βιολογίας.
Χριστόπουλος Π, Ταβερναράκης Γ, Δεληγεώρογλου Ε, Παπαδιάς Κ.
Εφηβ Γυν Αναπ Εμμην. 2007;19(1):61-70.

62.   Ο ρόλος των γονιδίων στο Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών: προδιάθεση και μηχανισμοί.
Κουσκούτη Χ, Κουστένη Ε, Χριστόπουλος Π, Δεληγεώρογλου Ε.
Ελληνικό Περιοδικό Γυναικολογίας και Μαιευτικής. Ιουλ-Σεπτ 2008;7(3):225-234.

63.   Εκτίμηση της ψυχολογικής λειτουργικότητας εφήβων με σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών και σύνδρομο Rokitansky.
Λάγγαρη Β, Χριστογιώργος Σ, Διαρεμέ Σ, Χριστόπουλος Π, Δεληγεώρογλου Ε, Τσιάντης Ι, Κρεατσας Γ.
Παιδί και Έφηβος: Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία. Φθινόπωρο 2008;10(2):9-21.

64.   Συγγραφή μονογραφίας με τίτλο: Συσχέτιση πολυμορφισμών στα γονίδια PPAR-γ και PPAR-δ με τo μεταβολισμό της γλυκόζης, την αντοχή στην ινσουλίνη και τις αναπαραγωγικές ορμόνες σε Ελληνίδες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.
Π.Χριστόπουλος
Αθήνα 2007.

65.   Συσχέτιση σημειακών πολυμορφισμών στα γονίδια PPARγ, PPARδ, IRS-1, IRS-2, και INRS με τα κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών.
Π.Χριστόπουλος
Αθήνα, 2009.

66.   HPV, Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων.
Π.Χριστόπουλος: Συντονιστής.
Βιβλίο των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του ΣΤ΄ έτους.
Αθήνα, Σεπτέμβριος 2006.


67.   PCOS: Το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών.
Π.Χριστόπουλος: Συντονιστής.
Βιβλίο των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του ΣΤ΄ έτους.
Αθήνα, Φεβρουάριος 2008.

68.   Ανάπτυξη κακοηθών νεοπλασιών μετά την νεφρική μεταμόσχευση.
Ζαββός Γ, Παπακωσταντίνου Ι, Μπόκος Ι, Χριστόπουλος Π, Γιαπρακά Ν, Κωστάκης Α.
Στο: «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2002. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ», Κεφάλαιο 11, σελ. 246-252.
Εκδότες: Ε. Παπαευαγγέλου – Κ.Καραλιώτας.
Εκδόσεις: «Σύνεδρον»,
Αθήνα, 2002.

69.   Επείγουσες περιπτώσεις στη Γυναικολογία και Μαιευτική.
Δεληγεώρογλου Ε, Χριστόπουλος Π.
Στο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ», σελ. 137-140.
Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας.
2η Έκδοση –  Αθήνα, 2004.

70.   Τοκετός.
Δεληγεώρογλου Ε, Χριστόπουλος Π.
Στο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ», σελ. 137-140.
Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας.
2η Έκδοση –  Αθήνα, 2004.

71.   Εμβρυϊκή υποξία.
Παπαδιάς Κ, Αργείτης Ι, Χριστόπουλος Π.
Στο: «ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ», σελ. 117-127.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Αρεταίειο Νοσοκομείο.
Αθήνα, 2007.

72.   Γυναικολογικές και μαιευτικές διαταραχές στην παιδική και εφηβική γυναικολογία.
Κρεατσάς Γ, Δεληγεώρογλου Ε, Χριστόπουλος Π.
Στο: ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ», του Αναπλ. Καθηγητού κ. Γ. Μαστοράκου.
Αθήνα, 2009.

73.   Λειτουργική αιμορραγία της μήτρας στην εφηβεία.
Δεληγεώρογλου Ε, Χριστόπουλος Π.
Στο: ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ», του Αναπλ. Καθηγητού κ. Γ. Μαστοράκου.
Αθήνα, 2009.

74.   Λειτουργικές κύστεις ωοθηκών.
Παπαδιάς Κ, Χριστόπουλος Π.
Στο: ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ», του Αναπλ. Καθηγητού κ. Γ. Μαστοράκου.
Αθήνα, 2009.

75.   Αθλητική αμηνόρροια.
Σαλάκος Ν, Χριστόπουλος Π.
Στο: ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ», του Αναπλ. Καθηγητού κ. Γ. Μαστοράκου.
Αθήνα, 2009.