Ποιες είναι οι γόνιμες ημέρες μου;


γόνιμες ημέρες

Για να υπολογίσουμε με επιτυχία τις γόνιμες ημέρες του κύκλου πρέπει ο κύκλος να είναι σταθερός, για τουλάχιστον 6 μήνες.

Η απελευθέρωση του ωαρίου γίνεται περίπου στη μέση το κύκλου και διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα (ανάλογα με τη διάρκεια του κύκλου). Το ωάριο ζει περίπου 24 ώρες, αλλά έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις που το ωάριο έζησε ακόμα και μια εβδομάδα. Άρα, αν συνυπολογίσουμε και τη διάρκεια ζωής του σπερματοζωαρίου, οι «επικίνδυνες» (στην περίπτωση που δεν επιθυμούμε εγκυμοσύνη) ημέρες διαρκούν αρκετά περισσότερο.

 γόνιμες ημέρες του κύκλου

Φυσικά, μόνο τις γόνιμες ημέρες μια γυναίκα μπορεί να μείνει έγκυος, αλλά καθώς ο κύκλος είναι ευμετάβλητος, πχ άγχος ή στρες, μπορεί να μετατοπισθούν οι γόνιμες ημέρες και να υπάρξει ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.

Αν ο κύκλος είναι σταθερός και η γυναίκα επιθυμεί εγκυμοσύνη μπορεί να υπολογίσει πότε να έχει επαφή. Αν δεν έχει σταθερό κύκλο δεν μπορεί εύκολα να υπολογίσει.

Ανάλογα με το αν η κοπέλα επιθυμεί εγκυμοσύνη ή όχι πρέπει να συμβουλευτεί γυναικολόγο για να υπολογίσουν ακριβώς ποιες είναι οι γόνιμες ημέρες. Αν δεν επιθυμεί εγκυμοσύνη θα υπολογίσουν μαζί ποιες είναι οι επικίνδυνες ημέρες και ακόμα καλύτερα θα βρουν μια μέθοδο αντισύλληψης, που να της ταιριάζει.