ΠΡΩΙΜΗ ΗΒΗ


Η εμφάνιση των χαρακτηριστικών αλλαγών της εφηβείας στα κορίτσια (στήθος, τρίχωση εφηβαίου κ.α.) πριν την ηλικία των 8 ετών, ονομάζεται πρώιμη ήβη.

Πρώιμη Ήβη σε κοριτσι

Μπορεί να οφείλεται σε ορμονική διαταραχή και μπορεί να είναι κληρονομική («από μητέρα σε κόρη» εμφάνιση πρώιμης ήβης) ή όχι. Επίσης, μπορεί να οφείλεται σε άλλες σπανιότερες αιτίες, όπως σε όγκους, φλεγμονές, ή κύστεις του εγκεφάλου, καθώς και σε τραυματισμούς στο κεφάλι. 

Άλλες πιθανές αιτίες είναι η αυξημένη παραγωγή ανδρογόνων (όπως σε νοσήματα των επινεφριδίων και όγκους ωοθηκών), ο υποθυρεοειδισμός και άλλα πιο σπάνια σύνδρομα.

Πρώιμη Ήβη

Το πρώτο βήμα για τη διερεύνηση μιας πιθανής πρώιμης ήβης είναι η κλινική εξέταση. Σε αυτήν γίνεται η εκτίμηση για την ανάπτυξη του κοριτσιού και σε ποιο στάδιο αυτή βρίσκεται. Μετά, γίνεται εργαστηριακός έλεγχος με μέτρηση ορμονών. Ο απεικονιστικός έλεγχος περιλαμβάνει και παρακλινικές εξετάσεις, που ανάλογα με την περίπτωση και όχι πάντα κρίνονται αναγκαίες, όπως ακτινογραφίες της κοιλιάς, των οστών και του εγκεφάλου, αλλά και  υπερηχογράφημα, αξονική τομογραφία ή/και μαγνητική τομογραφία.

Η θεραπεία της πρώιμης ήβης στοχεύει στο αίτιο. Ο τελικός σκοπός είναι η  ωρίμανση του σκελετού  να καθυστερήσει όσο γίνεται περισσότερο, ώστε το κορίτσι να κερδίσει όσο το δυνατό περισσότερο ύψος.

Πρώιμη Ήβη σε παιδια

Λόγω της σωματικής τους ανάπτυξης, αντιμετωπίζονται από την οικογένεια, αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον, ως πνευματικά ή ακόμα και σεξουαλικά αρκετές φορές, ώριμα άτομα. Στην πραγματικότητα πρόκειται ακόμα για ανώριμα παιδιά. Για τους λόγους αυτούς, τα κορίτσια αυτά χρειάζονται ορισμένες φορές και κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη από εξειδικευμένους παιδοψυχολόγους. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο παιδογυναικολόγος πρέπει να διαθέτει άμεση συνεργασία με παιδοψυχολόγο, με ειδική εκπαίδευση και εμπειρία πάνω σε γυναικολογικά θέματα, που αφορούν σε προβλήματα παιδιών, αλλά και εφήβων.